LİNOLYUM MENU

contact
contact

Linolyum spor zeminleri tüm spor tesisleri  için üretilen spor yer kaplama malzemeleridir.3,2 mm ve 4,0 mm kalınlıkta üretilmektedirler.

MARMOLEUM SPORT

Serideki 12 renk spor salonlarında genel olarak kullanılan renkler esas alınarak belirlenmiştir.
Bu renklerin çeşitli spor branşlarına göre ve kirlenmeleri gizlemek için biribirleri ile kombine edilmeleri mümkündür.
Marmoleum Sport elastik spor zemin kaplamaları gurubuna dahil olup,EN14904 no'lu Avrupa Spor Kaplamaları standardındaki ve Alman DIN V 1803-2 normundaki şartları sağlar.Bu ürünler sporcuların yaralanma ve sakatlanma riskini asgariye indirir.