LİNOLYUM MENU

contact
contact

Marmoleum Ohmex ile yüksek elektrik iletkenliği sağlanır.

MARMOLEUM OHMEX

Elektrik iletkenliği şartlarının arandığı mekanlar içindir.Elektrik direnci EN 1081'e göre 1x10üzeri 8 ohm 'a indirgenmiş olup,statik elektrik yüklerine karşı hassas cihazların korunması ve o ortamda çalışan kişilerin kişisel güvenliklerinin sağlanması öngörülmüştür.
Marmoleum Ohmex 2,5mm kalınlığında ve 4 adet renkten oluşan bir seridir.
Bilgisayar/servır bulunan veya hassas cihazların çalıştığı mekanlar tipik uygulama alanlarıdır.